6.maijā Stalānu kapos 16 jaunsargi no Daudzeses pamatskolas nodeva savu pirmo svinīgo solījumu dzimtenei un saņēma jaunsargu apliecības.

Vēl pavisam nesen, 7.martā, ar Daudzeses pamatskolas skolēniem tikās 510. jaunsardzes vienības instruktors Imants Kravalis. Viņš prezentēja jaunsargu kustību, rādīja filmu un stāstīja par iespējām saturīgi pavadīt brīvo laiku jaunsargu rindās. Interese bija liela, un nu reizi nedēļā skolā notiek jaunsargu nodarbības, kuras vada instruktors kaprālis Aivars Škutāns.

Par jaunsargu var kļūt ikviens no 12 līdz 18 gadu vecumam ar vecāku rakstisku piekrišanu. Tie 16 zēni un meitenes,  kuri patiesi interesējas par šo kustību, kā arī spēj pārvarēt slinkumu un motivēt sevi nopietnam darbam, ir pabeiguši apmācības pamatkursu, izturējuši pārbaudes laiku un 6.maijā Stalānu kapos nodeva svinīgo jaunsargu solījumu.

Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un vadīta jauniešu interešu izglītības forma. Tās mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas sekmēšanā. Jaunsargu devīze ir „Augsim Latvijai!”.

Savu pirmo solījumu dzimtenei deva Aivars Doveika, Ervīns Ambrozis, Sandris Rengarts, Andrejs Šmidbergs, Raitis Rebans, Raimonds Vanags, Jekaterina Hrjukina, Gunita Doveika, Aldis Apsītis, Sentis Ūdrasols, Kristaps Purviņš, Sintija Liesma, Aleksandrs Veselovs, Vineta Ploskija, Tīna Tuguševa un Kārlis Striguns. Viņi solīja nežēlot savus spēkus un prātu labākas dzīves veidošanai savas dzimtās zemes un Latvijas tautas labā.

Pēc jaunsargu apliecību saņemšanas jauniešus uzrunāja Imants Kravalis, Aizkraukles 55.zemessardzes bataljona pārstāvis leitnants Raivis Paeglīte, Aivars Škutāns un skolas direktors Valdis Puida. Viņi atzīmēja, ka uz šiem jauniešiem tagad gulstas liela atbildība – no viņiem citi ņems piemēru, pēc viņiem spriedīs par visiem jaunsargiem. Lai pietiek gan fiziskas, gan morālas izturības!

Jau jūnija vidū jaunsargi dosies uz savu pirmo nometni Ogres rajonā, kur pavadīs trīs aizraujošas dienas.

            Kas tad īsti ir JAUNSARDZE?

 Jauni draugi;
aiziešana no ikdienas garlaicības;
uzvaras — arī pār sevi;
nostiprina veselību;
sportiska stāja, tavu spēju pārbaude;
aizraujoši piedzīvojumi;
rosinājums mācībām;
dienests Nacionālajos bruņotajos spēkos;
zināšanas un prasmes turpmākajā dzīvē;
esi kopā ar mums, un tu iegūsi!

Fotomirkļi no pasākuma;

Mēģinājums pie Daudzeses pamatskolas

Jaunsarga apliecību saņem Jekaterina Hrjukina

Jaunsargi klausās apsveicēju novēlējumos

Jaunsargi ar viesiem