Absolventi

1932.-1940.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Vladislava Piceļēviča (Valija Stubure)

2.

Antonija Studiņš (Kaditova)

3.

Alfreds Baiba 1938. U

4.

Alberts Mucenieks 1937.

 

1941.-1950.gada absolventi

 

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Uldis Sīpols

2.

Aina Gūtmane (Baiba)

3.

Skaidrīte Gūtmane (Ozola)

4.

Rita Kurcenbauma (Liepiņa)

5.

Ārija Zalva

6.

Tija Upīte (Sausiņa) 1943.

7.

Biruta Maspāne (Nagle) izst.1949.

8.

Zinaida Rudzīte

9.

Alfrēds Lazdiņš

 

 

 

1951.-1955.gada absolventi

 

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Rasma Okmane (Matule)

 

 

1956.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Miervaris Baltrums

2.

Inta Michelsone

3.

Rudolfs Lejiņš

4.

Arnis Sniķis

5.

Smaida Strautniece

6.

Aļģirts Sčuka

7.

Velga Švaukste

8.

Ausma Židova (Lazdāne) U

9.

Marija Upmale (Panova)

10.

Vitolds Lucāns

 

1957.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Ilga Strautniece

2.

Ināra Straume

3.

Ilga Puķēne

4.

Herberts Veide

5.

Jānis Pikša

6.

Jevgenija Valija Arbidāne

7.

Silvija Karņicka

8.

Elizabete Grandāne

9.

Regimants Rudinskis

10.

Pēteris Romanovs

11.

Uldis Čapa

12.

Valdis Ēvelis

13.

Tamāra Šeļegovska

14.

Rasma Šause

15.

Eriks Stivriņš

16.

Jāzeps Litvins

17.

Inta Šukste

18.

Ārija Ēvele

19.

Ausma Šteine

20.

Vitauts Čapa

21.

Marija Raila

22.

Ausma Jēgere

23.

Anna Švede

24.

Eduards Stumbris

25.

Ilga Šukste

26.

Zigmārs Grundulis

 

 

 

1958.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Herta Auziņa

2.

Arturs Balodis

3.

Aina Baumane

4.

Centa Beinaroviča

5.

Leokādija Buļuka

6.

Dzintra Buzule

7.

Benita Federova

8.

Jānis Gaidis

9.

Ženija Gavrovska

10.

Ivars Kapelis

11.

Ausma Karņicka

12.

Lotars Kramiņš

13.

Staņislavs Kurmis

14.

Jānis Lazdiņš

15.

Anna Litvina

16.

Jānis Maspans

17.

Anita Meļķe

18.

Jānis Naglis U

19.

Valentīna Poļakova

20.

Anna Purvinska

21.

Vladislavs Ruta

22.

Viktors Širins

23.

Gunvalds Zadraks

24.

Astra Krūmiņa

25.

Herberts Veide

26.

Jānis Pikša

27.

Bramanis

 

1959.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Praskovja Beinaroviča

2.

Valdemars Caune

3.

Viktors Cecerāns

4.

Aivars Diks

5.

Maija Ēvele

6.

Janīna Grandāne

7.

Jānis Kalniņš

8.

Valija Lapsa

9.

Zinaīda Laurinoviča

10.

Rasma Lūka

11.

Pēteris Marcinkevičs

12.

Valentīna Panava

13.

Alfreds Pikšteins

14.

Albīna Rimicāne

15.

Valdis Štikovskis

16.

Vaira Trofimova

17.

Aina Vilcāne (Gasiņa)

 

 

 

 

1960.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Laimonis Štrumpfers

2.

Uldis Goldgrēbers

3.

Ivars Dilāns

4.

Harijs Vecumnieks

5.

Ivars Krūmiņš

6.

Leons Kukulis

7.

Uldis Stumbrs

 

1961./62.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Artūrs Krastiņš

2.

Anita Kudrjavceva

3.

Kārlis Ozoliņš

4.

Andrejs Švede

5.

Regīna Urbāne

6.

Anna Vaivode

7.

Janīna Buinicka

8.

Ženija Jeremina

9.

Vera Kapusta

10.

Jānis Trušelis

11.

Valdis Rudejs

12.

Rasma Cirse

13.

Laimdota Gulbe

14.

Nikolajs Morozovs

15.

Pēteris Pikšteins

16.

Maruta Rubene

17.

Vija Stumbre

18.

Aija Šause

19.

Ruta Ziediņa

20.

Dzidra Veide

21.

Pēteris Strautnieks

22.

Valerians Kozlovskis

23.

Inta Krūmiņa

24.

Artūrs Veide

25.

Vēsma Narciško

26.

Uldis Stumbris

27.

Biruta Piļāne

28.

Andrejs Lielkoks

29.

Roberts Pučinskis

30.

Elmārs Trofimovs

31.

Edvīns Jēkabsons

32.

Marija Siņkova

33.

Arnolds Veibergs

34.

Zigrīda Gudļevska

35.

Ernests Bērziņš

36.

Biruta Īsone

37.

Daina Kapele

38.

Ligita Kļaviņa

39.

Viktors Kukulis

40.

Jāzeps Kurmis U

41.

Gunārs Liesma

42.

Viktors Ovčarenko

43.

Vitālijs Pikša

44.

Ludvigs Škraba

 

 

 

 

 

 

 

1963.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Maija Kļava (Silava)

2.

Aija Kokaine

3.

Vladimirs Konstantinovs

4.

Kārlis Lauva

5.

Imanta Mazure

6.

Dzintra Meldere

7.

Andrejs Ozols

8.

Mirdza Pikšteina (Škutāne)

9.

Dainis Platkājs

10.

Laimons Purens

11.

Uldis Rācenis

12.

Daina Rūde U

13.

Rasma Rubene (Kazimirova)

14.

Janina Sitniece

15.

Aina Utkina

16.

Andrejs Veselovs

17.

Antons Zutis

18.

Daina Krūmiņa

19.

Skaidrīte Bise

20.

Ernests Bērziņš

21.

Dominiks Zutis

22.

Vera Kapusta

23.

Pēteris Surikovs

24.

Ivans Jeromins

25.

Ženija Jeromina

26.

Arkādijs Prohorovs

 

 

1964.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Pronis Aliksijis

2.

Vija Grundule

3.

Inga Kokaine

4.

Milija Keisele (Labanovska)

5.

Viktors Lazdiņš

6.

Ženija Lazdiņa U

7.

Inguna Naudiņa (Turka)

8.

Imants Orleāns U

9.

Pēteris Pikša

10.

Dzidra Rudzīte

11.

Mirdza Sīpola

12.

Ilga Trofimova

13.

Edvīns Vecumnieks

14.

Ārija Vjaksa

15.

Broņislava Studene U

16.

Leons Grincunas U

17.

Evalds Skabs

18.

Velga Arberga U

19.

Anna Židova

20.

Eleonora Petkeviča U

21.

Jānis Federovs

22.

Ilze Kalniņa (Ašaka)

23.

Elmīra Matule

 

1965.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Mārīte Caice

2.

Jānis Janovskis

3.

Vilnis Jurkštis U

4.

Aija Kļaviņa (Tukiša)

5.

Daina Krēsliņa

6.

Arkādijs Kukulis

7.

Jānis Kurpnieks

8.

Jautrīte Laha

9.

Dainis Markovs

10.

Vija Mazure (Audziņa)

11.

Juris Naglis

12.

Aivars Ozols U

13.

Marija Purvinska (Rimšāne)

14.

Dzidra Rācene (Žilvinska)

15.

Imants Reinicāns

16.

Nikolajs Siņkovs

17.

Valentīna Širina

18.

Veronika Škraba

19.

Pēteris Veide

20.

Sarmīte Zupa (Semjonova)

21.

Skaidrīte Zupa (Puliņa)

22.

Valentīna Morozova (Legzdiņa)

23.

Valentīna Kozlovska (Zemčeņska)

 

1966.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Jānis Arbidāns

2.

Romāns Brazovskis

3.

Harijs Bērziņš

4.

Vija Briška

5.

Kārlis Fedorovs

6.

Milda Grevcova (Rubene)

7.

Juris Grundulis

8.

Dainis Kļaviņš U

9.

Valentīna Laizāne (Austruma)

10.

Valentīna Purvinska

11.

Zinaīda Piļāne

12.

Paulis Piļāns

13.

Valija Sporāne

14.

Rita Strautniece U

15.

Aleksandrs Siņkovs U

16.

Milda Trofimova

17.

Zigurds Vītols

18.

Konrāds Večers

19.

Arvīds Vecumnieks U

20.

Valentīna Zlakomonova

21.

Raimonds Melderis

22.

Inta Bēķe

 

1967.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Vija Auziņa

2.

Arnis Židovs

3.

Olga Veide

4.

Jānis Uķis

5.

Tamāra Suhareva

6.

Modra Saulīte

7.

Rudolfs Naudiņš U

8.

Anita Nagle

9.

Gunārs Dundurs

10.

Aivars Labanovskis

11.

Edgars Rācens

12.

Dainis Kalniņš

13.

Guntis Auziņš

14.

Olga Vilciņa (Voičonoka)

15.

Nikolajs Trofimovs

16.

Valentīns Hmeļņickis

17.

Juris Arbidāns

18.

Inese Pikšteine (Bernere)

19.

Zita Vainauska (Lāce)

20.

Dzintra Bazule

21.

Visvaldis Vītols

22.

Artūrs Labs

 

1968.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Ināra Meldere

2.

Aleksandra Panova

3.

Antons Čerņiks

4.

Alfons Krūmiņš

5.

Juris Skutelis

6.

Alberts Ungurs

7.

Aija Vjakse

8.

Elmārs Strautnieks

9.

Jānis Konstantinovs

10.

Svetlana Konstantinova

11.

Mihails Titovičs

12.

Juris Zupa

13.

Gunta Sētiņa

14.

Biruta Piļāne

15.

Rudolfs Kalniņš

16.

Dzintra Kalēja

17.

Anita Hmeļņicka

18.

Guntis Grīnvalds

19.

Vija Baiba

20.

Jānis Dudeničš

21.

Sergejs Fomins

22.

Harijs Grīnvalds

23.

Harijs Strautnieks

24.

Staņislava Širvīte

25.

Fjodors Titovičs

 

1969.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Aina Pimanova

2.

Alberts Širins

3.

Edgars Lauva U

4.

Anna Širina

5.

Eduards Benjavs U

6.

Gvidālija Bulmeistere U

7.

Anatolijs Trofimovs

8.

Antons Širins

9.

Vitālijs Sitnieks

10.

Māris Bērziņš

11.

Daina Midere (Nagle)

12.

Zenta Dudeniča

13.

Zinaida Kupre

14.

Mārīte Bazule

15.

Velta Rācene (Rimkeviča)

16.

Inese Vītola

17.

Astrīda Balsere

18.

Skaidrīte Sētiņa

19.

Ināra Arbidāne

20.

Aina Talente

21.

Irēna Linde

22.

Jānis Vilciņš

23.

Antons Naglis

24.

Valentīna Panova

25.

Aivars Prockalovs

26.

Zigurds Kļaviņš

 

1970.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Guntis Augulis

2.

Laimdota Brunere

3.

Juris Kalniņš

4.

Veneranda Kozlovska (Rudziša)

5.

Jānis Krātiņš

6.

Jānis Krūmiņš

7.

Jānis Kupris

8.

Oskars Osāns

9.

Jānis Ozols

10.

Aina Petzāle

11.

Leons Piļāns

12.

Zigrīda Piļka

13.

Vēsma Purena

14.

Agrita Sama (Orola)

15.

Antoņina Siņkova (Babra)

16.

Pēteris Sitnieks

17.

Ligita Stafecka (Klemjuka)

18.

Anita Studene (Skutele)

19.

Inārs Suharevs U

20.

Genadijs Zlakomonovs

21.

Anita Patmalniece

22.

Valdis Akots U

23.

Aina Bērziņa

24.

Regīna Dika

25.

Elena Gabreniene

26.

Zina Nāzara

27.

Ritma Ritele

28.

Pāvils Vilciņš U

 

 

 

 

1971.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Andris Antāns

2.

Aleksandrs Bešmeņovs

3.

Astrīda Bērziņa

4.

Ilmārs Biedris

5.

Velta Dakule

6.

Zaiga Grundule

7.

Aivars Ieleja

8.

Anita Kasandra

9.

Jānis Kļaviņš

10.

Velta Mazure

11.

Elmārs Melders

12.

Vija Nāburga

13.

Nikodems Panovs

14.

Biruta Rācene (Ozoliņa)

15.

Liene Skujiņa

16.

Jānis Sparāns

17.

Inta Stikute

18.

Alfrēds Širvis

19.

Anita Strautniece (Jonasta)

 

1972.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Aivars Balsers

2.

Ināra Dombrovska

3.

Ivars Dundurs

4.

Pēteris Dudeničs

5.

Dzintra Gūre

6.

Aivars Hmeļņickis

7.

Mārīte Janovska

8.

Jānis Maskaļenko

9.

Jānis Kalējs

10.

Mārīte Panova

11.

Jadviga Pikša

12.

Juris Piļāns

13.

Biruta Regute

14.

Velta Regute

15.

Aldis Sams

16.

Rita Sitnika (Kļaviņa)

17.

Ināra Ziediņa

18.

Skaidrīte Ziediņa (Strazdiņa)

19.

Staņislava Dakule

20.

Jānis Kuvšinovs U

21.

Arvīds Ugainis

22.

Jānis Širvis

23.

Leons Lisinskis

24.

Laimonis Rudinskis

 

1973.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Anita Arbidāne

2.

Lolita Baltmane (Ručevska)

3.

Ligita Bērziņa (Kronentāle)

4.

Roberts Bērziņš

5.

Jānis Briška U

6.

Vladislavs Čerņiks

7.

Jānis Daņevičs

8.

Dzintra Davidova

9.

Andris Diks

10.

Jānis Grāvītis U

11.

Imants Jurkons

12.

Vija Krātiņa (Dudeniča)

13.

Pēteris Kuvšinovs U

14.

Ārija Meldere (Piļāne)

15.

Ināra Piļka

16.

Juris Ploters

17.

Valentīns Sitniks

18.

Arvīds Talants

19.

Anna Ugaine

20.

Laima Vanagaite (Galvanauska)

21.

Viktors Zajančkauskis

22.

Anita Židova (Kleimane)

 

1974.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Arvīds Bullītis

2.

Aldona Biezā

3.

Lolita Biezā

4.

Agris Dūmiņš

5.

Kārlis Dūda

6.

Vita Kasandra

7.

Vida Naujikaite (Čajukova)

8.

Elita Puķēna (Guseva)

9.

Aldis Podnieks

10.

Leons Rusiņš

11.

Jānis Stafeckis

12.

Egils Stumbrs

13.

Gita Vilciņa (Talente)

14.

Jānis Gusevs

 

1975.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Aivars Saulītis

2.

Ivars Baiba

3.

Inese Volante

4.

Valdis Zanovičintis

5.

Aida Davidova

6.

Irēna Kozlovska

7.

Irēna Pikša

8.

Daiga Kaktiņa (Bizņa)

9.

Ināra Zamoļavska

10.

Ināra Židova

11.

Inese Krūmiņa

12.

Juris Grāvītis

13.

Vladislavs Matulis

14.

Vitauts Vanags

15.

Inta Purlāce

16.

Iveta Antāne (Puida)

17.

Voldemārs Ivanovs

18.

Bruno Diks

19.

Egons Bulmeisters

20.

Zenta Stikute (Stepiņa)

 

1976.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Svetlana Aleksandrova (Romonovska)

2.

Jānis Benjavs

3.

Sniedzīte Buntāne (Brauna)

4.

Biruta Bertašjute (Firka)

5.

Valentīna Čerņika

6.

Anita Dudeniča

7.

Mārīte Golubeva (Benjava) U

8.

Velga Grandāne (Sitņika)

9.

Dainis Gudženovs U

10.

Ināra Kundrāte (Ozola)

11.

Elmārs Laizāns

12.

Aivars Luna

13.

Inta Matule

14.

Biruta Mazure (Vāvere)

15.

Jānis Ozols

16.

Andris Ozolnieks

17.

Ināra Sama U

18.

Inita Tērpa (Resne)

19.

Maruta Zelča (Takse)

20.

Ņina Ņikoņenoka

 

1977.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Dainis Apsāns

2.

Mudīte Arberga

3.

Andris Balodis

4.

Aija Bazule

5.

Sarmīte Bērziņa

6.

Ieva Jankovska (Dundure)

7.

Agrita Kļaviņa (Laizāne)

8.

Dainida Krūmiņa

9.

Vineta Kundziņa

10.

Anita Lecka

11.

Juris Maskalenko

12.

Gunārs Nazars

13.

Vija Regute

14.

Māris Slakters U

15.

Velta Ugaine

16.

Aivars Zanovičintis

17.

Juris Židovs

18.

Arvīds Ivanovs

 

 

 

1978.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Valdis Borodušķis

2.

Esmeralda Cirse

3.

Inese Dūmiņa (Ančikovska)

4.

Lolita Gods (Goda)

5.

Mārīte Guseva

6.

Jānis Jankovskis

7.

Brigita Krūmiņa

8.

Anita Matule (Židova)

9.

Rolands Mucenieks

10.

Dace Pfeifere (Iraids)

11.

Ivars Sitnieks

12.

Edmunds Tērps

13.

Aina Remeiķe (Daškevica)

14.

Gaļina Vaičikovska

15.

Inese Nikoņenoka

16.

Iveta Skudra

 

1979.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Irēna Bertašute (Agajeva)

2.

Anita Borodušķe

3.

Vita Gabrenaite

4.

Iveta Griķe (Elksne)

5.

Aldis Ieleja

6.

Juris Kvačs

7.

Vizbulīte Liepa (Bērziņa)

8.

Ainārs Matulis

9.

Juris Nāzars

10.

Inita Ozola (Jemeļjanova)

11.

Aivars Purlācis

12.

Ligita Rusiņa (Gulbe)

13.

Biruta Vanagaite

14.

Velta Vaičikovska

15.

Aivars Stikuts

16.

Jānis Bazulis (mācījās)

17.

Aivars Širins (mācījās)

 

1980.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Andris Davidovs

2.

Vitas Gabrenas

3.

Juris Gerāns

4.

Viktors Golubevs (Slakters)

5.

Oskars Grāvītis

6.

Sarmīte Kapele (Zaharova) U

7.

Linards Pusbārnieks

8.

Velga Slaktere

9.

Inese Švēde

10.

Elita Upīte

11.

Andris Zajančkauskas

 

 

1981.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Juris Benjavs

2.

Ārijs Čerņenoks U

3.

Jānis Daukste

4.

Zigurds Feils

5.

Andris Gaižus

6.

Guntars Gulbis

7.

Ingrīda Konstantinova

8.

Guntis Liepa U

9.

Roberts Liepa

10.

Sandra Medelāne

11.

Einārs Muižnieks

12.

Juris Nazars

13.

Andris Rebans

14.

Uģis Rubenis

15.

Vita Ušacka (Brēde)

16.

Viktors Vanags

17.

Sarmīte Stepiņa (mācījās)

1982.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Raimonds Ancāns

2.

Juris Cīrulis

3.

Dagmāra Dāboliņa

4.

Valentīna Dāboliņa (Plēsuma)

5.

Inese Gerāne

6.

Guntars Kļavs

7.

Maija Kuvšinova (Motiļa)

8.

Dainis Liepa

9.

Aigars Mazurs

10.

Ligita Ušacka

11.

Valentīna Vjatere

12.

Zinaida Vjatere

13.

Dace Kapele

1983.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Ainārs Griķis

2.

Aivars Ivanovs

3.

Sarmīte Lucāne

4.

Normunds Luna

5.

Daina Maskalāne

6.

Jānis Maizītis

7.

Iveta Paukšte

8.

Gvido Pimenovs

9.

Aivars Upītis

10.

Dina Zajančkauska (Upelniece)

11.

Juris Jegorovs

1984.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Jana Baltenīte (Ostrovska)

2.

Inese Biezā

3.

Edgars Jankovskis

4.

Svetlana Puhaļska

5.

Andris Ušackis

6.

Zigmunds Ozoliņš

7.

Dzintars Veinbergs

1985.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Ingūna Akote (Grandāne)

2.

Vitauts Aļinauskis

3.

Raimonds Aļuskins

4.

Rolands Bērzkalns

5.

Ligita Jurkšte

6.

Raimonds Panovs

7.

Edgars Pikšteins

8.

Agrita Podniece

 

 

 

 

 

 

1986.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Kristīne Bērzkalne

2.

Dace Krapāne

3.

Ralfs Ķeisels

4.

Uģis Ķirsis

5.

Jugita Morozova

6.

Lolita Upelniece

7.

Normunds Upelnieks

8.

Linda Smorodova (Egle) (mācījās)

 

1987.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Oļegs Avsejenko

2.

Uģis Benjavs

3.

Vita Jurkšte

4.

Jelizaveta Kuročkina

5.

Dace Ķirse

6.

Ilze Ķirse

7.

Mārīte Liepaite

8.

Dace Ločmele

9.

Rudīte Pilāne (Nāzare)

10.

Jeļena Soroka (Šepilova)

11.

Aivars Škutāns

12.

Sandra Volkova (Lejiņa)

13.

Ilona Zariņa (Nāburga)

14.

Harijs Polis U

15.

Āris Korotkevičs

16.

Dace Kapele (Saimena)

 

 

1988.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Andris Akots

2.

Ingūna Alekse

3.

Līga Apsīte

4.

Eva Baltenīte

5.

Monta Berga

6.

Sigita Bērziņa

7.

Jānis Birkāns

8.

Ģirts Gaigalnieks

9.

Sarmīte Geriņa

10.

Mārīte Lesniece

11.

Valdis Lucāns

12.

Māris Ozols

13.

Sanita Nazare

14.

Andrejs Saļikovs

15.

Edijs Volmanis

16.

Andris Zelčs

17.

Romeo Stromidlo (mācījās)

18.

Viesturs Jostsons (mācījās)

 

1989.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Sarmīte Aļinauska

2.

Agnese Griķe

3.

Vineta Korotkeviča (Geršebeka)

4.

Aurika Lungu

5.

Aija Nagle

6.

Normunds Pikšteins U

7.

Iluta Skudra

8.

Edgars Skroderis

9.

Vjačeslavs Soroka (Ušackis)

10.

Inese Vecumniece

11.

Valdis Čerņiks (mācījās)

 

1990.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Daiga Apsīte

2.

Alvis Caunītis

3.

Jānis Gasiņš U

4.

Judīte Januška (Minajeva)

5.

Jana Kārkliņa

6.

Jānis Kļaviņš

7.

Mudrīte Konstantinova

8.

Aivars Ķirsis

9.

Mārīte Ose

10.

Edgars Uķis

11.

Armands Vītols

 

1991.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Viesturs Ašaks

2.

Māris Balodis

3.

Linda Bekmane

4.

Gatis Caunītis

5.

Aigars Melderis

6.

Andis Sitniks

7.

Andrejs Šaķis

8.

Arvīds Vecumnieks

 

 

 

 

1992.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Agita Briģe

2.

Dace Briška (Miščenko)

3.

Armands Dudeničs

4.

Māris Gabrāns

5.

Ģirts Kalnozols

6.

Andris Gasiņš

7.

Andris Grāvītis

8.

Ija Kārkliņa (Pūtele)

9.

Juris Kļaviņš

10.

Lolita Laizāne

11.

Andris Ozols

12.

Everita Meldere

13.

Dzintars Suharevs

 

1993.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Mārtiņš Gaigalnieks

2.

Ivita Kalniņa

3.

Andris Kalnozols

4.

Inga Prostakova (Kļaviņa)

5.

Rudīte Upelniece

6.

Ivita Zariņa (Čipa-Ziemele)

7.

Evita Januška

 

 

                                                                                   

 

1994.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Inga Baiba

2.

Līga Gabrāne-Vilciņa

3.

Ilze Lazdāne

4.

Irita Ļagušņika (Matjasa)

5.

Guntars Uķis-Ukke

6.

Vineta Mežiniece

7.

Māris Čerņiks

8.

Pēteris Briedis

9.

Aldis Briģis

 

1995.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Evita Benjava

2.

Māris Briģis

3.

Normunds Dudeničs

4.

Mairis Gabrāns

5.

Sitniks Ainārs

6.

Māris Čerņiks

7.

Mārtiņš Osis (mācījās)

 

 

 

 

 

1996.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Liene Arhipova

2.

Aija Gasiņa

3.

Ingars Holšteins

4.

Jana Franceva

5.

Inese Ķirse

6.

Armīns Lipskis

7.

Mārtiņš Mālnieks

8.

Inga Orola (Baklare)

9.

Anda Ozola-Grāvīte

10.

Intars Sitniks

11.

Veronika Veršiņina

 

1997.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Ilze Arhipova

2.

Iveta Briška

3.

Karīna Gaigalniece

4.

Sabīne Gaigalniece

5.

Līga Gasiņa

6.

Andris Grāvītis

7.

Gatis Gūtmanis

8.

Edgars Mālnieks

9.

Mairis Briedis

 

 

 

 

1998.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Ingus Holšteins

2.

Indra Juste

3.

Laura Kalnozola (Spēka)

4.

Gunita Kļaviņa

5.

Aiga Markova

6.

Raimonds Osvalds

7.

Linda Prostakova (Žuka)

8.

Līga Rubene

9.

Jānis Vējons

10.

Armands Začests

 

1999.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Daiga Ančikovska

2.

Gunita Baiba

3.

Gija Berga

4.

Gatis Bērziņš

5.

Andris Davidjuks

6.

Valdis Davidjuks

7.

Aija Dudeniča

8.

Didzis Dundurs

9.

Artis Gabrāns

10.

Valdis Gabrāns

11.

Edgars Gusevs

12.

Edgars Kleimanis

13.

Solvita Kļaviņa

14.

Andris Laizāns

15.

Aivars Mālnieks

16.

Anita Pudāne

17.

Dace Puida

18.

Inese Rupenheite

19.

Jānis Saulītis

20.

Reinis Tukišs

 

2000.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Kristīne Bazule

2.

Valters Benjavs

3.

Aivis Brēde

4.

Daila Bružuka

5.

Andris Černiks

6.

Edgars Gūtmanis

7.

Artūrs Kleimanis

8.

Tatjana Kosika

9.

Andris Motiļs

10.

Mikus Posnijs

11.

Igors Prostakovs

12.

Evita Sitņika

13.

Ieva Stikute

14.

Arnis Začests

15.

Līga Markova (mācījās)

16.

Vladimirs Lukevičs (mācījās)

17.

Ingūna Kļaviņa (mācījās)

 

 

 

 

 

 

2001.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Sandra Ančikovska

2.

Lauris Briedis

3.

Agrita Briška

4.

Lāsma Bulmeistere

5.

Aldis Černiks

6.

Agris Ieleja

7.

Mārtiņš Jankovskis

8.

Zanda Jankovska

9.

Aija Mālniece

10.

Mihails Motiļs

11.

Agris Nazars

12.

Kārlis Rupenheits

13.

Arta Veidmane (Strēle)

14.

Māris Židovs

 

2002.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Armands Hmeļņickis

2.

Jānis Griķis

3.

Inita Jēkabsone

4.

Indra Kļaviņa

5.

Irina Kožuhare

6.

Dainis Ķirsis

7.

Edgars Mazurs

8.

Ivo  Nāzars

9.

Aiga Veinšteine

10.

Ginta Kapele (mācījās)

11.

Renārs Sarmulis (mācījās)

 

2003.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Edgars Bērziņš

2.

Kristīne Grāvīte

3.

Oļegs Francevs

4.

Andris Jemeļjanovs

5.

Rasa Kožuhare

6.

Artūrs Lucijanovs

7.

Oskars Nazars

8.

Antra Puida

9.

Jānis Rubenis

10.

Arita Spridzāne

11.

Arvis Spridzāns

12.

Sandis Strazdiņš

13.

Kaspars Zundmanis

14.

Kaspars Židovs

 

2004.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Pēteris Arhipovs

2.

Jeļena Boičuka

3.

Nauris Bružuks

4.

Ilona Dadzīte

5.

Rinalds Elksnis

6.

Edgars Jankovskis

7.

Jānis Kalniņš

8.

Kaspars Lipskis

9.

Kristaps Slakters

10.

Lelde Zālīte

11.

Guntis Steimakovs (mācījās)

12.

Artūrs Jemeļjanovs (mācījās)

13.

Inga Čajukova (mācījās)

2005.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Zinta Elksne

2.

Kristaps Gulbis

3.

Rolands Jankovskis

4.

Jana Jemeļjanova

5.

Aļona Kožuhare

6.

Jānis Kuvšinovs

7.

Ervīns Laizāns

8.

Valdis Motiļs

9.

Pauls Plēsums

10.

Ronalds Rebans

11.

Laura Smane

12.

Ilze Šveika

13.

Laila Upmale

14.

Sandis Začests

15.

Valentīns Lisaks (mācījās)

 

2006.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Linda Bērziņa

2.

Kārlis Bērziņš

3.

Sergejs Bizņa

4.

Oksana Boičuka

5.

Kristaps Geršebeks

6.

Jānis Grāvītis

7.

Dana Meļņičenko

8.

Raivis Nāzars

9.

Liene Stafecka

10.

Jānis Suharevs

11.

Edgars Liepa

 

2007.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Maija Golubeva

2.

Jānis Gulbis

3.

Aleksandrs Kožuhars

4.

Jānis Laizāns

5.

Artūrs Mikulovs

6.

Madara Nāburga

7.

Artūrs Ogoļevs

8.

Mārcis Ozols

9.

Aivis Paškovs

10.

Inga Titoviča

11.

Baiba Upīte

12.

Solvita Vigule

 

2008.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Ervīns Ambrozis

2.

Diāna Ančikovska

3.

Santa Bidzane

4.

Karina Deičika

5.

Aivars Doveika

6.

Simona Geršebeka

7.

Guntis Grāvītis

8.

Deniss Ivanovs

9.

Sintija Jankovska

10.

Guntis Januška

11.

Kaspars Liepa

12.

Dace Liesma

13.

Didzis Paškovs

14.

Līga Patupa

15.

Sandris Rengarts

16.

Pēteris Rubenis

17.

Andrejs Šmidbergs

18.

Armands Mazurs

 

2009.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Ieva Artihoviča

2.

Agnis Belevičs

3.

Gunita Doveika

4.

Jolanta Dumbre

5.

Jekaterina Hrjukina

6.

Zane Meļņičenko

7.

Amanda Nāzare

8.

Raitis Rebans

9.

Oskars Upītis

10.

Raimonds Vanags

 

2010.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Andrejs Alijevs

2.

Aldis Apsītis

3.

Viktorija Avreicēviča

4.

Sanita Bidzane

5.

Vairis Bružuks

6.

Mairita Bukša

7.

Lāsma Grāvīte

8.

Viktorija Ivanova

9.

Laila Lisaka

10.

Artis Melderis

11.

Megija Paškova

12.

Elīna Radionova

13.

Solvita Sila

14.

Kārlis Striguns

15.

Rihards Šmalcs

16.

Juta Traine

17.

Monta Traine

 

2011.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Dace Albiņa-Alba

2.

Ksenija Alijeva

3.

Alvis Bukšs

4.

Mairita Daņiļeviča

5.

Sanita Jostsone

6.

Laura Ķirse

7.

Sintija Liesma

8.

Vineta Ploskija

9.

Kristaps Rengarts

10.

Artūrs Slakters

11.

Vita Šmidberga

12.

Sigita Zaļivska

 

2012.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Oskars Avreicēvičs

2.

Mārtiņš Biders

3.

Laura Čevere

4.

Eva Čipa-Ziemele

5.

Ieva Liepiņa

6.

Kristīne Lune

7.

Elīna Nāburga

8.

Džūlija Putniņa

9.

Raivis Sondors

10.

Dairis Vetriņš

11.

Diāna Zaļivska

 

2013.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Didzis Korotkevičs

2.

Einārs Raimonds Krūmiņš

3.

Inese Lune

4.

Reinis Plēsums

5.

Loreta Šķēle

6.

Raitis Šmits

7.

Nauris Upelnieks

8.

Haralds Vanags

 

2014.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Lauris Čevers

2.

Mārtiņš Dubovskis

3.

Digna Krūmiņa

4.

Artis Ķirsis

5.

Mārcis Purviņš

6.

Salvis Sondors

7.

Renāte Stikute

8.

Atis Stikuts

 

 

 

 

 

2015.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Lauris Apsītis

2.

Linards Čevers

3.

Hanna Daņiļeviča

4.

Laura Gabrāne

5.

Kristiāns Geršebeks

6.

Edijs Keiselis

7.

Dāvis Korotkevičs

8.

Juris Luns

9.

Kitija Mazure

10.

Niks Sondors

11.

Iluta Upelniece

12.

Rinalds Vanags

13.

Lelde Vigule

 

2016.gada absolventi

N.p.k.

Vārds, uzvārds (tagadējais uzvārds)

1.

Jānis Belovs

2.

Daniela Dadzīte

3.

Everita Griķe

4.

Dairis Korotkevičs

5.

Lolita Mahotkina

6.

Laura Purviņa

7.

Linda Šmalce

 

 

 

Kontakti

Tālr. 65141136
Fakss: 65141136

E-pasts: skola@daudzese.lv

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.